Easypark

Parkovací systém EASYPARK je ekonomické, ale profesionálne riešenie pre malé parkoviská. Na mieste vstupu do parkoviska je umiestnený vjazdový terminál TD182, kde ako dátový nosič je  použitý lístok s čiarovým kódom strihaný z kotúča. Spolu s čiarovým kódom je na povrchu lístka vytlačená aj modifikovateľná textová informácia. Tieto lístky sú najlacnejšími spotrebnými dátovými nosičmi. Vodič pri vjazde na parkovisko stláča tlačidlo na vjazdovom teminály TD182, vytlačí sa mu lístok a po odobraní lístka z vjazdového terminálu sa automaticky otvára vjazdová závora. Výjazd je riešený cez výjazdový parkovací terminál TC182, kde vodič zastaví vozidlo pred výjazdovým terminálom TC182 a vloží lístok s čiarovým kódom do štrbiny výjazdového terminálu. V prípade, že parkovné je uhradené, automaticky sa otvára výjazdová závora. Platba je realizovaná v platobnej stanici PS100.

Easypark

Koncept parkovacieho systému EASYPARK umožňuje budovať najjednoduchšie off-line parkovacie systémy bez dátovej stanice a  softvéru. Parkovací poplatok vypočíta jednoduchý obslužný terminál, ktorý môže byť prepojený s výstupnou tlačiarňou, alebo registračnou pokladňou.

Parkovací systém EASYPARK - prospekt

 

Hľadať

Anketa

Čo je pre Vás najdôležitejšie pri výbere závory?
 

Login