Systém RNR

Systém RNR (Riadenie Nájazdovej Rampy)

RNR je elektronický riadiaci systém na riadenie dopravy navrhnutý špeciálne na miesta, kde situácia nedovolila použiť na vjazd/výjazd dvojpruhovú rampu (rampa s jedným pruhom pre vjazd a jedným pruhom pre výjazd), ale len jednopruhovú (rampa slúžiaca pre oba smery - Obojsmerná nájazdová rampa).

Funkcia systému:

 • vjazd aj výjazd z/do garáže je vybavený semaformi, na ktorých v pohotovostnom režime svieti červená,
 • dvojica indukčných detektorov umiestnených na vjazde a dvojica detektorov umiestnených na výjazde zabezpečuje plne automatické prepínanie a riadenie semaforov (v prípade aktivácie pomocou DO* je jeden detektor na vjazde a jeden na výjazde),
 • na vjazde, ako aj na výjazde do/z garáže je vyhradené čakacie miesto, kde vodič zastaví a odošle požiadavku (buď cez DO, alebo automaticky pomocou indukčnej slučky) na vjazd do garáže. Na znamenie, že požiadavka bola akceptovaná, začne blikať na semafore červené svetlo,
 • v prípade, že je rampa prázdna a nedal nikto požiadavku na výjazd, na vjazdovom semafore sa rozsvieti zelená,
 • zelená zotrvá počas celého prechodu po nájazdovej rampe, najviac však určitý čas (dá sa nastaviť),
 • akonáhle auto prejde cez výjazdovú slučku, systém sa prepne do pohotovostného režimu a na vjazde sa rozsvietí červená,
 • v prípade, že prídu súčastne auta na vjazd a aj na výjazd, uprednostnené bude to, ktoré bolo skôr detekované (napr. auto na vjazde). Požiadavku druhého auta systém zaradí do zásobníka a akonáhle bude rampa voľná, požiadavka bude vybavená.
 • ak súčastne vchádzajú/vychádzajú auta do/z garáže požiadavku na vjazd/výjazd dáva len prvý vodič (v prípade DO) a ostatní prechádzajú bez zdržania

Rozšírenia systému:

 • systém je možné napojiť na požiarnú signalizáciu, kde v prípade požiaru sa systém prepne na režim VÝJAZD - požiadavky na vjazd nebudú akceptované,
 • výstup na ovládanie závory (brány) na vjazde, ale aj výjazde,
 • vjazd/výjazd na základe indukčných detektorov,
 • vjazd/výjazd na základe DO,
 • vjazd/výjazd na základe systému ANPR (systém rozpoznávania evidenčných čísel) - pre zvýšenú bezpečnosť,
 • evidencia prejazdov - výpis v rôznych formátoch,
 • manažment prístupu - obmedzenie, zakázanie vjazdu/výjazdu.
* - diaľkové ovládače
Možné varianty:
 • system RNR 1+1 - jeden vjazd, jeden výjazd cez obojsmernú nájazdovú rampu
 •  

 • system RNR 1+2 - jeden vjazd, dva výjazdy cez obojsmernú nájazdovú rampu
 •  

 • systém RNR 1+n - jeden vjazd, n- výjazdov cez obojsmernú nájazdovú rampu

Vysvetlívky:

 • 1, 1a, 1b, 1n - čakacie miesta - na tomto mieste musí vodič zastaviť auto a počkať, kým sa mu na semafore nerozsvieti zelená
 • 2, 2a, 2b, 2n - semafory (svetelné návestidlá) - červená/zelená
 • 3, 3a, 3b, 3n - indukčné slučky
 

Hľadať

Anketa

Čo je pre Vás najdôležitejšie pri výbere závory?
 

Login