Profil

Spoločnosť VILLA PRO s.r.o. prostredníctvom fondov Európskej únie rekonštruuje svoje výrobné priestory... Viac...

VILLA PRO má viac ako 15 ročné skúsenosti s vývojom, produkciou a predajom parkovacích systémov. Naše zariadenia pre vjazd, prejazd a výjazd v závislosti od svojej výbavy umožňujú použitie rôznych identifikačných nosičov. So svojimi skvelými možnosťami sieťovania a vysokou škálovateľnosťou tieto rôzne hardvérové koncepty nám dovoľujú nájsť to najvhodnejšie riešenie pre každú situáciu.

V produktoch VILLA PRO vyrábaných pod obchodnou značkou KINGPARKING® je zhmotnené know – how množstva ľudí, pre ktorých sme pracovali, s ktorými sme pracovali, a ktorí pracovali pre nás. Ľudia z parkovacej branže, komunikačných technológií, vývojári, obchodníci, prevádzkovatelia parkovísk z Ameriky, Európy i Ázie. Čerpali sme skúsenosti na stáži v Spojených štátoch, na kongrese IMPC, spolupracovali sme s renomovanými výrobcami parkovacej techniky v Európe. Naše systémy sú inštalované v Poľsku,  Čechách, na Slovensku, v Maďarsku,  Rumunsku, Portugalsku i v Kolumbii.

V priebehu posledných dvoch rokov sme zásadným spôsobom zmenili používané technológie a vyvinuli sériu nových produktov vysokého štandardu, s ktorými sa chceme presadiť na domácom, ale aj zahraničnom trhu. Naše úsilie sústreďujeme na vybudovanie predajnej a servisnej siete spoľahlivých lokálnych spoločností, ktoré okamžite reagujú na individuálne potreby zákazníka.

Viac...

 

Hľadať

Anketa

Čo je pre Vás najdôležitejšie pri výbere závory?
 

Login