Služba Tonet

tonet parkovacie systemy villa pro kingparking

Od februára 2009 funguje služba TONET prostredníctvom nášho portálu www.villapro.eu. Služba je dostupná prevádzkovateľom parkovísk, ktorí majú s nami zmluvu o diaľkovej správe a údržbe a ostatným so spoľahlivým internetovým pripojením (ďalej len operátor). Službu TONET systematicky budujeme aby prispela k rozšíreniu a zatraktívneniu parkovacích produktov operátora. Okrem rôznych postupov dátového manažmentu, poskytovania prehľadov a aktuálnych informácií pre manažérov parkovísk prostredníctvom internetu slúži aj ako interaktívny nástroj pre verejnosť vrátane rezervácií parkovacích miest, predaja voucherov, objednávanie dlhodobého parkovania počas dovoleniek a pod.

Modul VALIDÁCIE, umožňujúci organizáciám v blízkosti parkovacích domov/parkovísk (ďalej len klient) na základe zmluvného vzťahu s operátorom validovať parkovacie karty či lístky svojim zákazníkom parkujúcim v konkrétnom parkovacom dome/parkovisku.

tonet skener parkovacie systemy villa pro kingparking

Takýmto spôsobom zákazník, napr. návštevník banky, fitnesu, wellnes, kina a pod. parkuje u operátora so zľavou na parkovnom ( hodina zdarma, dve hodiny, úplné odpustenie parkovného) na náklady klienta. Modul TONET-VALIDÁCIE dopĺňa existujúce validačné postupy a umožní prostredníctvom internetu bezpečným spôsobom prenos informácie o klientovi, druhu poskytnutej zľavy a čísle parkovacieho lístka či karty na parkovací server príslušného parkovacieho domu bez investičných nárokov na operátora aj klienta. Klient môže validovať parkovaciu kartu svojho zákazníka na ľubovoľnom pracovisku s prístupom na internet prostým zadaním kódu lístka klávesnicou prípadne načítaním snímačom pripojeným ku klávesnici počítača.

TONETVALIDÁCIE raz mesačne vytvorí a na zvolenú e-mailovú adresu operátora zašle prehľady o poskytnutých zľavách podľa jednotlivých klientov, slúžiace ako podklad k fakturácii. Pre klientov rovnako vytvorí a odošle prehľady o poskytnutých zľavách s roztriedením na jednotlivé účty (pracoviská), ak si ich klient zaregistroval zvlášť.

 

Hľadať

Anketa

Čo je pre Vás najdôležitejšie pri výbere závory?
 

Login