AB PARK

Autobusové nástupište

V súčasnej dobe je na trhu s prepravou osôb nespočetne veľa prepravných spoločností, ktoré nemajú svoje vlastné stanice a nástupišťa a na nástup cestujúcich používajú zaužívané niekedy štátne autobusové nástupišťa.

V dnešnej dobe poväčšine patria súkromným spoločnostiam, ktoré si potrebujú svoj areál ochrániť od "neželanej konkurencie" a na to je vyvinutý špeciálne upravený parkovací systém AB PARK.

AB PARK je modulárny systém umožňujúci prevádzkovateľom autobusových staníc riadiť prístup vybraných skupín vozidiel do autobusového nástupišťa. V závislosti od konfigurácie parkovací systém umožňuje:

 • vjazd autobusov vybavených UHF tagom bez zastavenia s identifikáciou až 8 m pred ramenom závory
 • vjazd na EMTEST karty s možnosťou priameho zadania čísel kariet v identickom formáte cez aplikačný SW alebo ich importu zo súborov .xls alebo .csv
 • u veľkých nástupišť aj vjazd náhodných (nezmluvných) vozidiel s vybratím lístka s čiarovým kódom a následnou úhradou poplatku
 • hlasovú komunikáciu VoIP aj na vzdialené dispečerské pracoviská cez internet
 • kamerový dohľad cez internet
 • automatické otvorenie závor a odoslanie informatívnej SMS v prípade výpadku napájania
 • otvorenie závor zo vzdialeného dispečingu v prípade výpadku internetu cez SMS
 • vytváranie rôznych reportov o prejazdoch dostupných cez web slúžiacich ako podklad k fakturácií.
 • Tieto a ďalšie špecifické vlastnosti predurčujú parkovací systém AB PARK k výstavbe automatických organizovaných autobusových nástupíšť bez nevyhnutnej prítomnosti obslužného personálu.

   

   

  Search

  Anketa

  Čo je pre Vás najdôležitejšie pri výbere závory?
   

  Login