Rekonštrukcia

Spoločnosť VILLA PRO s.r.o. prostredníctvom fondov Európskej únie rekonštruuje svoje výrobné priestory, čím znižuje náklady na réžiu vo výrobnej sfére. Týmto krokom sa zvyšuje konkurenciaschopnosť v porovnaní s inými firmami a zlepšuje sa pracovné prostredie zamestnancov firmy VILLA PRO.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Riadiaci orgán Ministerstvo hospodárstva SR

Miesta realizácie projektu: Chrapčiakova 1, 052 01, Spišská Nová Ves
Názov projektu: Výmena okien a zateplenie výrobnej haly spoločnosti VILLA PRO s.r.o. s cieľom zvýšenia jej konkurenciaschopnosti.
Popis:Cieľom projektu je zvyšovať konkurenciaschopnosť spoločnosti VILLA PRO s.r.o. prostredníctvom znižovania nákladov energeticky náročnej výrobnej haly. Prostredníctvom zvýšenia úspor energie prispievať k zvýšeniu pozitívneho dopadu na životné prostredie.
Názov a sídlo spološnosti: VILLA PRO s.r.o., Chrapčiakova 1, 052 01, Spišská Nová Ves, Slovakia
Dátum: 4/2010 - 12/2010
Výška fin. príspevku: 20 225,07 EUR

Pred rekonštrukciou (2.6.2010)...

 

Priebeh rekonštrukcie...

 

Po rekonštrukcii (2.11.2010)...

 

Hľadať

Anketa

Čo je pre Vás najdôležitejšie pri výbere závory?
 

Login