Composition of parking systems
There are no translations available.

Automatické parkovacie závory

Automatické závory parkovacích systémov KINGPARKING® sú vyrábané v širokej škále variácii. Jednotlivé typy sa líšia rýchlosťou, dĺžkou ramena a intenzitou premávky, v ktorej sú použiteľné.

Automatická parkovacia závora AZ 102xx HARMONY

Automatická parkovacia závora AZ 21x

Parkovacie terminály - vjazdové

Vjazdové terminály TD260 a TD182 sú navrhnuté tak, aby vyhovovali všetkým možným variantom vstupného parkovacieho systému. Môžu byť vybavené akýmikoľvek kombináciami nasledujúcich zariadení: vydávač kariet (TIM), čítačka kariet, displej, detektor vozidiel, intercom...

TD 182

TD 260

 

 

Prejazdové terminály

Prejazdový terminál TP132 je určený na registrované prejazdy medzi dvoma závorou oddelenými zónami parkoviska, alebo môže byť použitý ako dverný terminál pre prechod chodcov z garáže a do nej. V závislosti od vybavenia TP132 akceptuje identifikačné dátové nosiče akými sú: magnetické karty, lístky s čiarovým kódom, leporelo karty s čiarovým kódom a RFID čipové karty.

Viac...

 

 

 

Parkovacie terminály - výjazdové

TC260 a TC 182 sú výjazdové terminály navrhnuté tak, aby vyhovovali všetkým možným variantom výjazdového zariadenia parkovacieho systému. Môžu byť vybavené akýmikoľvek kombináciami nasledujúcich zariadení: zariadenie pre spacovanie dátových nosičov, čítačka kariet, displej, detektor vozidiel, intercom...

TC 182

TC 260

 

 

 

Nádstavbové terminály

Nadstavbové terminály sú určené pre použitie na obojsmerných komunikáciách na jednej vozovke. Môžu byť vjazdové výjazdové, prípadne prejazdové. V špecifických prípadoch môžu byť použité aj ako samostatne stojace. V takomto prípade je nutné, aby vodič z vozidla vystúpil. Ovládacie prvky sú za závorou pre zvýšenie bezpečnosti vodiča.

Viac...

 

 

 

Automatické platobné stanice/Parkovacie automaty

 

PS100/200 je automatická platobná stanica pre parkovacie systémy, umiestňovaná na plochách parkovísk. Je to samoobslužný terminal určený na platbu za parkovné v uzavretých parkoviskách. Platba sa realizuje kombináciou bankoviek a mincí, preplatok sa podľa konfigurácie vydáva v minciach a v bankovkách.

PS 100

PA 100

PS 200

 

 

Dátové stanice parkovacích systémov

 

DS dátová stanica je riadiacim centrom celého parkovacieho systému. Riadi všetky funkcie a operácie pre spravovanie a manažovanie terminálov. Jadrom systému je server, ktorý používa SQL databázu, vykonáva všetky operácie spojené s jednotlivými zariadeniami v sieti.

Viac...

 

Validátory, validačné skenery

 

 

Pripravujeme...

More...

 

Search

Anketa

Čo je pre Vás najdôležitejšie pri výbere závory?
 

Login