Na aký účel bude slúžit parkovací systém?

Firemné parkovisko Nákupné centrum

Firemné parkovisko

Nákupné centrum

Počet podlaží:

Nemocnicné parkovisko Hotelové parkovisko

Nemocničné parkovisko

Hotelové parkovisko

Komerčná parkovacia garáž Biznis centrum

Komerčná parkovacia garáž

Počet podlaží:

Biznis centrum

Počet podlaží:

Sezónne parkovisko Iné
Sezónne parkovisko Iné (Uviest)

Predpokladaný počet áut za den:

Očakávaný nával v špicke?

Predpokladaný počet vjazdov:

1 2 3 4 5 Iné (Uviesť)

Predpokladaný počet prejazdov:

1 2 3 Iné (Uviesť)

Predpokladaný počet výjazdov:

1 2 3 4 5 Iné (Uviesť)

Druh nosiča:

Lístok s BAR kódom Kartička s BAR kódom
Magnetická karta Bezkontaktná karta
Diaľkový ovládač Anti-metalický pásik (pre čítačky ďalekého dosahu)
Kombinácia Lístok/Kartička s BAR kódom + Magnetická/Bezkontaktná karta Bez nosiča (voľné pre všetkých)
Iné (Uviesť)

Spôsob platby:

Platiaca stanica Platba parkerovi
Platba na recepcii (príp. na inom mieste) Paušálne (nemožné pri BAR kóde)
Žiadne (nespoplatnené)

Počet platiacích staníc:

1 2 3 Iné (Uviesť)

Bezpečnostné prvky:

Fotobunky Indukčný detektor Žiadne (neodporúca sa)

Doplnky:

Intercom – hovorové jednotky
Rozšírenie PS o mincový zásobník
Rozšírenie PS o terminál na bankové karty
Rozdelenie parkoviska na zóny, sekcie
Systém BAT – Detekcia voľného miesta (len v parkovacích garážach)
Systém NAVIS – navádzací systém
Systém ANPR – rozpoznávanie evidenčných čísel
Kamerový systém
Napojenie na existujúci zabezpečovací systém
Dĺžka ramena na závore (m):
Zalamovacie rameno na závore (pri podzemných garážach)
Dverový terminál s elektromagnetickým zámkom
Banková tlačiaren pre tlač bločkov
Fiškálny modul
Pokladničná zásuvka s elektromagnetickým zámkom
Stanovisko operátora
Samonosný oceľový skelet – ostrovček